search
top
top

กำหนดการลงทะเบียน เนติบัณฑิตยสภา

13146685291 กำหนดการลงทะเบียน เนติบัณฑิตยสภา

ภาคเรียนที 1
- เปิดรับสมัครเรียนนักศึกษาใหม่ ( 14 พฤษภาคม 2555 – 31 สิงหาคม 2555 )
- ลงทะเบียนนักศึกษาเก่าประจําปี 2555 ( 14 พฤษภาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2555 )
- ลงทะเบียนฟังบรรยายภาคค่ำและภาคทบทวนวันอาทิตย์ ( 14 พฤษภาคม 2555 -จนกว่าจะเต็ม )
- สมัครสอบ – สมัครที่สํานักอบรมศึกษากฎหมายฯ ( 2 กรกฎาคม 2555 – 31 สิงหาคม 2555 )
- สมัครทางไปรษณีย์และทางอินเตอร์เน็ต ( 2 กรกฎาคม 2555 – 15 สิงหาคม 2555 )

ภาคเรียนที 2
- เปิดรับสมัครเรียนนักศึกษาใหม่ ( 19 พฤศจิกายน 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556)
-ลงทะเบียนนักศึกษาเก่ากรณีล่าช้าพร้อมค่าปรับ ( 19 พฤศจิกายน 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556)
-ลงทะเบียนฟังบรรยายภาคค่ำและภาคทบทวนวันอาทิตย์( 19 พฤศจิกายน 2555 – จนกว่าจะเต็ม)
- สมัครสอบ – สมัครที่สํานักอบรมศึกษากฎหมายฯ ( 3 มกราคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 )
- สมัครทางไปรษณีย์และทางอินเตอร์เน็ต ( 3 มกราคม 2556 – 15 กุมภาพันธ์ 2556)

 

ทั้งนักศึกษาเก่าและใหม่ ใกล้ถึงวันแล้วนะครับอย่าลืมลงทะเบียนนะครับ

credit : http://164.115.5.74/ (เนติบัณฑิต)

Incoming search terms:

 • รับปริญญาราม 2556
 • เนติบัณฑิต เปิดเรียน
 • รามคําแหง รับปริญญา 2556
 • รายชื่อรับปริญญารามคําแหง 2556
 • สมัครเรียนเนติบัณฑิต 2556
 • สมัครเรียนเนติบัณฑิต2555
 • เนติบัณฑิต ย สภา สมัคร เรียน
 • สมัครเรียนเนติบัณฑิต 2555
 • ม ราม รับปริญญา 2556
 • รามคําแหงเปิดรับสมัคร2556
 • สมัครเรียนเนติบัณฑิต2556
 • สมัครสอบเนติ 2556
 • สมัครเรียนเนติบัณฑิต
 • นิติศาสตร์ รามคําแหง 2556
 • ม รามรับปริญญา 2556

Leave a Reply

*

top