search
top

นิติศาสตร์รามจัดโครงการอบรม”วิธีการเขียนคำตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย”

ม.ราม นิติศาสตร์รามจัดโครงการอบรมวิธีการเขียนคำตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย

          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดโครงการอบรม”วิธีการเขียนคำตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย” กำหนดการโครงการในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง 1303 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์ ซึ่งมีตาราง ดังนี้
เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
เวลา 13.20 น. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดโครงการ
เวลา 13.30 น. วิทยากรเริ่มบรรยาย
เวลา 16.30 น. ปิดการบรรยาย

 

รายละเอียด : http://www.irulaw2.com/ram/news.php?readmore=80

 

Credit :  http://www.ru.ac.th (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

Incoming search terms:

 • ตราประจํามหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • ป โท รามคําแหง
 • การตอบข้อสอบกฎหมาย
 • การเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
 • การเขียนข้อสอบกฎหมาย
 • นิติศาสตร์รามคําแหง
 • วิธีการตอบข้อสอบกฎหมาย
 • อบรมเขียนตอบกฎหมาย
 • วิธีการเขียนคำตอบข้อสอบเนติ
 • วิธีการทำข้อสอบนิติ ม ราม
 • ม รามค่าเทอมเท่าไหร่
 • แนว ข้อสอบ law3009 2/56นิติศาสตร์ ราม

Leave a Reply

*

top